ДНІПРОВСЬКА ГІМНАЗІЯ №29 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

! Сьогодні Часы в заголовке окна Календар України. Українське ділове мовлення Back to TOP

Правила прийому до закладу освіти

 

        Зарахування, відрахування та переведення учнів школи  здійснюється відповідно  до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних  та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 08.05.2019 року № 621 "Про порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу", листа-роз’яснення Міністерства освіти і науки України від 08.05.2018 № 1/9-292, листа МОЗ України від 26.04.2018 № 111-01/126 «Щодо використання медичних форм для зарахування дітей до закладів дошкільної освіти і загальноосвітніх навчальних закладів».

 

ШАНОВНІ БАТЬКИ

МАЙБУТНІХ  ПЕРШОКЛАСНИКІВ!

 

      Зарахування учнів до 1-го класу здійснюється на підставі:

1.  Заяви одного з батьків дитини, поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника (бажано, за наявності) або через сайт https://school.isuo.org/.

2.  Копії свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документу).

3.   Медичної довідки  № 086-1/0 «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду» та довідки за формою №063/0 («Картка профілактичних щеплень»).

Також до 30.05.2022р. необхідно надати дві фото дитини (3х4), довідки про право на пільги (за наявності).

 

       На першочергове зарахування до 1 класу 2022-2023н.р. мають право 

1)    діти, які проживають  на території мікрорайону школи:

Вул. Батумська - 34 - 60 (парні).

Вул. Г.Корольової - 1-19 (непарні).

Вул. Журналістів - 9-а.

Вул.Байкальська, буд.10.

Пр. Петра Калнишевського - 1 - 27-А (непарні), № 36-42 (парні)

Вул. Осіння - 9А, 9Б, 11- 19 (непарні).

 

2) діти, які є рідними братами або сестрами учнів нашої школи, діти працівників школи (надається відповідна довідка).

 

Батьки дітей, які не мають права на першочергове зарахування, можуть до 30.05.2022р.  надати заяву про бажання бути зарахованими до нашого навчального закладу при наявності вільних місць. Процедура зарахування на вільні місця визначена у опублікованому відповідному наказі Міністерства освіти і науки України.

 

 

 

 

 

 

Директору Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа № 29»

Дніпровської міської ради

Галині ПОНОМАРЕНКО

__________________________________

___________________________________

(власне ім’я та прізвище (за наявності) заявника чи одного з батьків    

 дитини)

який(яка) проживає за адресою:

_____________________________________

(адреса фактичного місця проживання)

Контактний телефон:___________________

Адреса електронної поштової скриньки:

______________________________________

 

 

 

                 ЗАЯВА

                                          про зарахування

 

Прошу зарахувати_________________________________________________

                                                   (прізвише, ім’я по батькові (за наявності), дата народження)

__________________________________________________________________

до______класу, який фактично проживає (чи перебуває) за адресою

__________________________________________________________________

на_____________________форму здобуття освіти.

 

         Повідомляю про:

          наявність права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне підкреслити) (_____________________________________________________

(назва і реквізити документа, що підтверджує проживання на території обслуговування закладу освіти)

       навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри: так/ні (потрібне підкреслити)_____________________________________________

                                          (прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності брата/сестри)

       про роботу з одного з батьків дитини в закладі освіти________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності), посада працівника закладу освіти)

про навчання дитини у дошкільному підрозділі закладу освіти: так/ні (потрібне підкреслити);

        потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому процесі: так*/ні (потрібне підкреслити);

         інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу:__________________________________________________________

 

         Підтверджуємо достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у наданих до заяви документах.

 

         Додатки:

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

________________                                                       ____________________

     (дата)                                                                                                                                                            (підпис)

 

 

 

 

_________________________________________

*зазначається лише для дітей з особливими освітніми потребами.