КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №29" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

! Сьогодні Часы в заголовке окна Календар України. Українське ділове мовлення Back to TOP

Моніторинг якості освіти

Навчально-виховна робота у навчальному закладі:

     

  Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 29» Дніпровської міської ради працює згідно з  законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом школи.

         Всі діти шкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи, охоплені навчанням.

         Педагогічним колективом закладу освіти проведено відповідну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На 01 вересня 2017 року в школі було відкрито 19 класів, у яких навчалося 523 учні. Середня наповнюваність учнів у класах складає 27,5%. У цьому навчальному році було відкрито один 10-й клас правознавчого профілю та продовжили навчання учні 11-го класу економічного профілю.

          У школі створена і діє система допрофільного навчання в 8-9-х класах. З цією метою з варіативної частини навчального плану виділено додаткові години на вивчення основних предметів, введено викладання курсів за вибором і факультативів, а саме: українознавство, «Моя громадянська свідомість. Запобігання корупції», «Аранжування особистості», «Сходинки до вершини «Я»», російська мова як факультатив та курс за вибором «Етика» у 5-6-х класах.

Аналіз успішності за 2017-2018 н.р.

Класи

К-ть

учнів

Рівні

Класний керівник

низький

середній

достатній

високий

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

2-А

27

0

0

1

4

18

66

8

30

 Бойко Н.М.

2-Б

30

0

0

10

33

15

50

5

17

 Войнова С.В.

3-А

34

0

0

6

18

21

62

7

20

Мошура Н.В.

3-Б

34

0

0

5

14

19

56

10

30

Богомаз Н.М.

29

0

0

8

27

17

59

4

14

Амельчева Н.Д

4-Б

28

0

0

11

39

14

50

3

11

 Руденко С.С.

5-А

28

0

0

7

25

13

46

8

29

Зубенко І.В.

5-Б

27

0

0

5

18

20

74

2

7

 Туркова Г.І.

6-А

24

0

0

15

63

7

29

2

8

Калашник О.М.

6-Б

23

0

0

10

43

10

43

3

14

 Кошак М.В.

7-А

21

0

0

17

80

4

19

0

0

Цодікова Л.М.

7-Б

28

0

0

20

71

5

18

3

11

Руденок О.Р.

8-А

29

0

0

23

79

5

17

1

3

Коваленко С.В.

8-Б

15

0

0

13

86

1

7

1

7

Босенко А.Е.

9-А

32

0

0

22

68

7

22

3

9

Сердюк І.В.

10-А

18

0

0

4

22

14

   78

0

0

Артеменко Б.О.

11-А

27

0

0

12

43

14

50

2

7

Удовиченко В.Г.

2-11 кл

454

0

0

189

41

204

45

62

14

 2017-2018 н.р.

2-10 кл

406

0

0

195

48

164

41

47

12

 2016-2017 н.р.

2-9 кл

355

0

0

194

54

163

46

38

11

 2015-2016 н.р.

 

 

 Навчальний рік на відмінно закінчили 62 учні (14%).

         Результати державної підсумкової атестації у 4-х, 9-х класах показали, що рівень навчальних досягнень учнів за результатам ДПА відповідає річному оцінюванню.

         Учителі школи ефективно організовують навчально-виховний процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет.

          У Єдиному освітньо-інформаційному просторі регіону наша школа має свій власний сайт, де розміщені  блоги вчителів та   необхідна інформація про життя школи для учасників навчально-виховного процесу, зацікавленої громадськості.

         Для того, щоб учням дійсно було цікаво, щоб вони не втратили інтерес до навчання, на уроках та в позаурочній діяльності наші вчителі намагаються створювати всі умови для розвитку здібностей, творчого мислення учнів, самовираження їх особистості в різних видах діяльності. З цією метою учням поряд із стандартними завданнями  педагоги пропонують і такі, які вимагають логічного мислення, творчих пошуків, оригінальності, винахідливості. Саме такі творчі, пізнавальні, інтелектуальні завдання допомагають нашим вчителям розвинути в учнів пізнавальні процеси – пам’ять, увагу, уяву, логічне мислення. Усі завдання творчого характеру розраховані на пошукову діяльність учнів, творче й уміле застосування набутих знань. Зміст завдань сприяє розвитку гнучкості й широти мислення, які необхідні для успішного розв’язання як навчальних так і життєвих задач. Усі творчі завдання допомагають вчителеві виявити індивідуальні особливості учнів,  зробити навчання більш захоплюючим і цікавим, намітити перспективи подальшого розвитку творчого потенціалу кожної дитини. Це також спонукає учнів до участі у предметних олімпіадах та конкурсах.

 4 учня є переможцями і призерами 5  предметних олімпіад районного рівня:

- Чорна Владислава (11-А)- географія – ІІ місце,

- Чечель Анастасія  (11-А кл.) - правознавство – І місце,

-  Головій Нікіта (9-А) – математика – ІІ місце,

- Парамонов Юрій  (8-А) – історія– ІІІ місце, географія- ІІІ місце.

У ІІ обласному етапі Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України – взяли участь 6 учнів 8-11 класів, (Сухачова Г. - секція з української філології, Ізотова О. – секція іноземних мов, Кравець Н.- секція правознавство, Ісмагілов О.- секція математики, Чепіга О. – секція з психології та педагогіки, Стадник Є. – секція фізики). Учениця 11-А класу Чепіга Оксана посіла ІІІ місце на захисті робіт й отримала стипендію від МАН України.

Участь школи у математично-природничих конкурсах:

 

Конкурс

Сертифікат

Кількість призерів по навчальних роках

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

КОЛОСОК

золотий

4

13

13

7

0

6

45

47

срібний

7

9

31

45

31

38

34

33

простий

0

16

20

18

29

11

18

30

Всього

11

38

64

70

60

55

97

110

ЛЕВЕНЯ

відмінний

0

0

5

0

0

0

0

0

добрий

0

0

19

11

5

0

1

4

простий

0

8

15

21

1

0

4

3

Всього

0

8

39

33

6

0

5

7

КЕНГУРУ

відмінний

2

2

3

7

1

3

4

2

добрий

18

25

50

33

9

7

29

38

простий

26

24

69

74

93

107

41

65

Всього

46

51

122

114

103

117

79

105

ПАТРІОТ

Золотий

0

0

0

0

0

0

3

11

Срібний

0

1

1

1

0

4

7

8

Бронзовий

5

9

3

0

0

0

1

8

Простий

19

46

33

44

30

25

59

22

Всього

24

56

37

45

30

29

70

49

ГРИНВІЧ

Золотий

1

0

3

0

1

0

0

0

Срібний

2

0

1

0

0

1

0

0

Бронзовий

3

0

0

1

0

0

0

1

Простий

13

21

19

25

31

25

54

74

Всього

19

21

23

26

32

26

54

75

БЕБРАС

Золотий

0

0

3

0

0

0

0

0

Срібний

0

0

0

0

1

4

1

2

Бронзовий

0

0

0

0

0

0

0

0

Простий

0

0

0

0

1

2

8

31

Всього

0

0

3

0

2

6

9

33

СОНЯШНИК

І ступінь

0

1

6

4

2

4

20

6

ІІ ступінь

0

1

2

4

1

3

0

7

ІІІ ступінь

0

4

5

7

17

6

10

11

Простий

0

23

21

32

22

27

39

48

Всього

0

29

34

47

42

40

69

72

ГЕЛІАНТУС

І ступінь

0

0

3

0

0

3

0

0

ІІ ступінь

0

0

0

0

0

0

4

0

ІІІ ступінь

0

0

2

0

0

0

6

3

Простий

0

0

13

0

0

67

35

35

Всього

0

0

18

0

0

70

45

38

ТУРІНТЕЛ

І ступень

0

0

0

0

1

0

0

0

ІІ ступень

0

0

0

0

0

0

0

0

ІІІ ступень

0

0

0

0

0

0

0

0

Простий

0

0

0

0

2

0

0

0

Всього

0

0

0

0

3

0

0

0

 Але в навчальній роботі є напрямки, яким треба у наступному році приділити підвищену увагу, а саме:

  • покращити роботу з підготовки учнів до участі у відбіркових турах предметних олімпіад;
  • всім вчителям-предметникам треба активізувати роботу з дітьми, які мають високий рівень знань з метою розвитку їх інтелектуальних можливостей;
  • необхідно оновити матеріально-технічну базу навчальних кабінетів;
  • активізувати роботу  учнів школи  у Малій академії наук;
  • залучати активніше до участі у педагогічних конкурсах  вчителів школи та друкування їх статей у періодичних фахових журналах.