КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №29" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

! Сьогодні Часы в заголовке окна Календар України. Українське ділове мовлення Back to TOP

Звіт директора школи

 

                                 Звіт директора за 2017-2018 н.р.

 

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИКА

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 29»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

1.    Загальні відомості про навчальний заклад:

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 29» Дніпровської міської ради розташований за адресою:

49051, м. Дніпро

вул. Батумська, 64

тел.: 270673;  тел./факс: 270673

e-mail: sz029@dnepredu.dp.uaSSH29@i.ua

Школа заснована в 1968 році.

Ліцензійний обсяг: 751 учень

Матеріальна база школи:

26 навчальних кабінетів, 1 навчальна майстерня, 2 спортивні зали, актова зала, їдальня, буфет, методичний кабінет, учительська кімната, бібліотека,кімната групи подовженого дня (ГПД), спальня для 1-класників, читальна зала, 1 кімната Бойової Слави, 1 кімната народознавства, медичний кабінет, стоматологічний кабінет,  комп’ютерний клас, кабінет психолога, тренінговий кабінет.

Режим школи: п’ятиденний,  школа працює в одну зміну.

Склад педколективу: у школі працюють  32 вчителя: 29 з них мають повну вищу освіту, 2-середню спеціальну, 1- неповну вищу освіту. 14 педагогів мають стаж більше 20 років. 4 вчителів  мають звання «Старший вчитель», 5 - «Вчитель-методист», 1 – «Відмінник освіти». 14 вчителів – вищої категорії, 4 – І категорії, 4 – ІІ категорії, 10 – категорії «спеціаліст».

Пріоритетами освіти в школі є такі поняття, як особистісна орієнтація навчання, підвищення його якості, формування духовно-моральних якостей учнів,  розвиток україномовного і культурного простору, створення сприятливих умов для професійного зростання педагогів, вдосконалення методів управління та контролю, реалізація програм психологічного розвитку особистості.

Головна мета школи – розробка інноваційної моделі навчального закладу, збереження та зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу шляхами впровадження інноваційних здоров’язберігаючих освітніх технологій.

Головні завдання:

 •  підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій, провадження передових навчальних та виховних методик;
 • зміцнення  матеріально-технічної  бази навчального закладу для створення сучасних комфортних умов здобуття освіти;
 •  удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів згідно  з сучасними вимогами;
 • забезпечення умов для ведення допрофільної та профільної підготовки, зорієнтованих  на індивідуалізацію та варіативність;
 • забезпечення функціонування оптимальної мережі загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням ГПД відповідно до потреби громадян міста;
 • здійснення моніторингу якості освітнього процесу;
 • забезпечення рухової активності учнів шкільного віку за рахунок уроків фізичної культури, спортивно-масових заходів, фізкультурних перерв.

Методичні завдання:

̵    забезпечення функціонування та динамічного розвитку науково-методичного середовища школи;

̵    надання психолого-педагогічної підтримки педагогічним працівникам і залучення їх до системної науково-методичної роботи безпосередньо на робочих місцях;

̵     сприяння подоланню проявів формалізму у методичній роботі на всіх рівнях, впровадження інтерактивних форм організації методичної роботи, диференційо-ваного підходу до роботи з кадрами. Широке використання освітніх порталів, соціальних мереж, сприяння побудові шкільних комп’ютерних локальних мереж;

̵     здійснення роботи закладу відповідно до вимог нового змісту початкової освіти. Забезпечення  умов для якісного викладання у 2-4-х класах предмету «Інформатика»;

̵     через курсову перепідготовку, самоосвіту, роботу методичних об’єднань забезпечити якісну роботу педагогів з реалізації положень НУШ, Державних стандартів початкової освіти та загальної середньої освіти;

̵     систематично інформувати батьків про хід впровадження нового змісту початкової освіти та залучати до співпраці.

Виховні завдання:

̵     активізування роботу системи позакласного та позашкільного виховання дітей та учнівської молоді;

̵  орієнтування виховної системи закладу на визнання пріоритету духовно-морального та  національно-патріотичного становлення особистості;

̵   посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії із навчальним закладом;

̵    найефективніше використання національних традицій, сучасного педагогічного досвіду та досліджень сучасної психолого-педагогічної науки у сфері виховання;

̵     сприяння розвитку учнівського самоврядування як центру самореалізації особистості.

 2.Кадрове забезпечення навчального закладу:  

               На початок 2017- 2018 н.р. до роботи приступили 32 педпрацівника, що складає 100% від потреби. Всі вчителі мають відповідну фахову освіту. Навчально-виховний процес забезпечено фахівцями, які мають повну вищу та середню спеціальну педагогічну освіту.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів. Атестація педпрацівників СЗШ № 29 проводиться за планом згідно з Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

Атестація педагогічних працівників КЗО «СЗШ № 29» проводиться з метою:

̵     встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;

̵     активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

Атестація педагогів – це іспит на компетентність. У 2017-2018 н.р. атестовано 4 вчителів (12,5%). Раніше встановлені категорії та звання підтверджені двом вчителям. Підвищили  свою кваліфікаційну категорію 2 вчителя.

Результати атестації педагогічних працівників:

Кількість педагогічних працівників

Навчальні роки

2014

2015

2016

2017

2018

Всього атестувалося

8

4

8

5

4

В тому числі:

Вища категорія

1

2

1

0

2

І категорія

1

1

1

1

0

ІІ категорія

0

0

4

1

2

Спеціаліст

0

0

0

0

0

Педагогічні звання

0

0

0

0

0

Підтвердження категорії та звання

6

1

2

3

2

 

Кількістьть педагогів, які пройшли категорійні курси

Навчальні роки

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

 2017-2018

Пройшли

2

5

4

5

5

 

 Було пройдено некатегорійні курси та тренінги: з основ здоров’я за проектом «Вчимося жити разом» (30 год, онлайн-курси) – 8 вчителів, онлайн курси для вчителів початкової школи, які будуть працювати за програмою Нової української школи – 4 вчителя, тренінги за програмою НУШ пройшли – 5 вчителів (2 вчителя початкової школи, 2 вчителя фізичної культури, 1 вчитель англійської мови), які у 2018 році будуть працювати у 1 –х класах.

3.  Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі:

Одним з важливих завдань сучасного навчального закладу є підтримка й поліпшення здоров’я дітей. Курс «Основи здоров’я» сприяє активному використанню учнями основних методів і засобів формування здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичної, соціальної й духовної складових здоров’я.

Медичне обслуговування здійснюється кваліфікованими медпрацівниками: лікарем – педіатром та медсестрою, які є штатними працівниками дитячої поліклініки № 2 міської лікарні № 6  і працюють у школі за графіком. Медичний кабінет розташований на І поверсі школи, повністю забезпечений необхідними медикаментами. Учні розподілені на фізкультурні групи за пробою Руфьє згідно з рекомендаціями дільничних педіатрів.

4. Організація харчування учнів у навчальному закладі:

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі організовано гаряче та буфетне харчування учнів усіх класів. Забезпечує його ТОВ «Контракт Продрезерв-5», штатні працівники якого  готують смачні сніданки та  обіди, забезпечують чудовими хлібо-булочними виробами. Завдяки режимному калорійному харчуванню діти набираються нових сил та здоров’я. Всі учні 1-4 класів та бажаючі із 5-11 кл. охоплені гарячим харчуванням. 

         Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим. Учні  1-2-х класів харчуються на перерві після 1 уроку, 3-4 класи - після 2–го уроку, 5-11 класи - після 3-го уроку. Учні організовано відвідують їдальню у супроводі вчителів. Користується популярністю у учнів та їх батьків буфетна продукція.

        Лікар та медична сестра ретельно слідкують за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням двотижневого меню, затвердженого СЕС, дотриманням дітьми санітарно-гігієнічні вимог до прийому їжі. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продукції, її ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Працівники харчоблоку своєчасно проходять належні медичні огляди. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується.

Гарячим харчуванням протягом навчального року було охоплено 79% учнів школи, буфетною продукцією - 98%. У початковій школі всі учні отримували гаряче харчування. Вартість харчування на 31.05.2018 р. складала 17 грн. 96 коп. для учнів 1-4 класів (бюджет – 12,96 грн.,  батьківські внески (за бажанням) – 5 грн.), для учнів 5-11 класів (за бажанням) – від 10 до 17 грн.

Шкільною їдальнею продовжується безкоштовне харчування дітей пільгових категорій:

-         вихованці ГПД,  які звільнені від сплати на 100% - 6 учнів, на 50%-9 учнів;

-         діти під опікою – 15,55 грн. – 8 учнів;

-         малозабезпечені – 15,55грн. –6 учнів;

-         діти, батьки яких є учасниками АТО – 15,55 грн.- 11 учнів;

-         багатодітні – 15,55 грн. – 49 учнів;

- діти-інваліди – 15,55грн – 4 учнів;

- діти, які постраждали  внаслідок аварії на ЧАЕС – 15,55грн. - 3 учнів.

   Всього 81учень (15,4%).

Адміністрація, класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого харчування для збереження здоров’я дитини.

5.  Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

У 2017-2018 навчальному році організація безпечного проведення навчально-виховного процесу здійснювалось згідно з Положенням про організацію роботи з охорони праці у навчальних закладах. Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-вихов­ного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Обов’язково проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань БЖД та  охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Вчителями-предметниками проводились відповідні інструктажі перед виконанням лабораторних або практичних робіт, згідно видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах. Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на педраді, нарадах при директорові, нарадах класних керівників, батьківських зборах. Протягом навчального року шкільною медсестрою та класними керівниками  проводилися профілактично-просвітні заходи щодо зменшення захворюваності учнів на педикульоз, шкіряні, простудні, інфекційні хвороби.

        У  закладі освіти проводиться належна робота щодо створення безпечних умов навчання, попередження нещасних випадків. Розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з'ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

Адміністрацією закладу в період 2017/2018 навчального року були призначені ко-місії з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та будівлі, відповідальні особи за пожежну безпеку, комунікацій електрогосподарства, тепло-водопостачання, а також роботи електричних пристроїв.

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і періодичний медичні огляди.

 Будівля школи та приміщення закладу забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами, ящиками з піском тощо), пожежним знаряддям (пожежними ломами, баграми,сокирами). Усі вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне обслуговування, н а що є акти, та розміщені у легкодоступних місцях. Виходи на евакуаційні сходи з 4-х поверхів обладнані протипожежними дверима, а вихід на вулицю - дверима «антипаніка». На спеціальному стенді під склом знаходяться запасні ключі від усіх приміщень школи.

У приміщеннях школи розміщені оновлені плани евакуації у випадку пожежі. Двічі за навчальний рік відбулися об’єктові тренування з евакуації учасників освітнього процесу з будівлі закладу. У 2017-2018 н.р. 11 квітня також пройшов День Цивільного захисту. Чергові курси з охорони праці у цьому навчальному році пройшли директор школи Пономаренко Г.І., заступник з НВР Перепелюк І.В., заступник з ВР Петрова Н.М.  З 23.04 по 27.04.2018 р. у школі проводився Тиждень з охорони праці, під час якого було проведено низку заходів, у т.ч. навчання та атестацію з питань ОП з усіма працівниками школи.

Згідно з санітарними, пожежними нормами і правилами, школою отримані Паспорт готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції  електропроводки, видані комісією акти прийому кабінетів хімії, фізики, біології, комп`ютерного класу, спортзалу, спортмайданчика.

        Особлива увага у закладі приділяється заходам щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві. За період 2017-2018 н.р. травматизму під час навчально-виховного процесу не було. 

6. Навчально-виховна робота у навчальному закладі:

          Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 29» Дніпровської міської ради працює згідно з  законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом школи.

         Всі діти шкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи, охоплені навчанням.

         Педагогічним колективом закладу освіти проведено відповідну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На 01 вересня 2017 року в школі було відкрито 19 класів, у яких навчалося 523 учні. Середня наповнюваність учнів у класах складає 27,5%. У цьому навчальному році було відкрито один 10-й клас правознавчого профілю та продовжили навчання учні 11-го класу економічного профілю.

          У школі створена і діє система допрофільного навчання в 8-9-х класах. З цією метою з варіативної частини навчального плану виділено додаткові години на вивчення основних предметів, введено викладання курсів за вибором і факультативів, а саме: українознавство, «Моя громадянська свідомість. Запобігання корупції», «Аранжування особистості», «Сходинки до вершини «Я»», російська мова як факультатив та курс за вибором «Етика» у 5-6-х класах.

Аналіз успішності за 2017-2018 н.р.

Класи

К-ть

учнів

Рівні

Класний керівник

низький

середній

достатній

високий

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

2-А

27

0

0

1

4

18

66

8

30

 Бойко Н.М.

2-Б

30

0

0

10

33

15

50

5

17

 Войнова С.В.

3-А

34

0

0

6

18

21

62

7

20

Мошура Н.В.

3-Б

34

0

0

5

14

19

56

10

30

Богомаз Н.М.

29

0

0

8

27

17

59

4

14

Амельчева Н.Д

4-Б

28

0

0

11

39

14

50

3

11

 Руденко С.С.

5-А

28

0

0

7

25

13

46

8

29

Зубенко І.В.

5-Б

27

0

0

5

18

20

74

2

7

 Туркова Г.І.

6-А

24

0

0

15

63

7

29

2

8

Калашник О.М.

6-Б

23

0

0

10

43

10

43

3

14

 Кошак М.В.

7-А

21

0

0

17

80

4

19

0

0

Цодікова Л.М.

7-Б

28

0

0

20

71

5

18

3

11

Руденок О.Р.

8-А

29

0

0

23

79

5

17

1

3

Коваленко С.В.

8-Б

15

0

0

13

86

1

7

1

7

Босенко А.Е.

9-А

32

0

0

22

68

7

22

3

9

Сердюк І.В.

10-А

18

0

0

4

22

14

   78

0

0

Артеменко Б.О.

11-А

27

0

0

12

43

14

50

2

7

Удовиченко В.Г.

2-11 кл

454

0

0

189

41

204

45

62

14

 2017-2018 н.р.

2-10 кл

406

0

0

195

48

164

41

47

12

 2016-2017 н.р.

2-9 кл

355

0

0

194

54

163

46

38

11

 2015-2016 н.р.

 

 

 Навчальний рік на відмінно закінчили 62 учні (14%).

         Результати державної підсумкової атестації у 4-х, 9-х класах показали, що рівень навчальних досягнень учнів за результатам ДПА відповідає річному оцінюванню.

         Учителі школи ефективно організовують навчально-виховний процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет.

          У Єдиному освітньо-інформаційному просторі регіону наша школа має свій власний сайт, де розміщені  блоги вчителів та   необхідна інформація про життя школи для учасників навчально-виховного процесу, зацікавленої громадськості.

         Для того, щоб учням дійсно було цікаво, щоб вони не втратили інтерес до навчання, на уроках та в позаурочній діяльності наші вчителі намагаються створювати всі умови для розвитку здібностей, творчого мислення учнів, самовираження їх особистості в різних видах діяльності. З цією метою учням поряд із стандартними завданнями  педагоги пропонують і такі, які вимагають логічного мислення, творчих пошуків, оригінальності, винахідливості. Саме такі творчі, пізнавальні, інтелектуальні завдання допомагають нашим вчителям розвинути в учнів пізнавальні процеси – пам’ять, увагу, уяву, логічне мислення. Усі завдання творчого характеру розраховані на пошукову діяльність учнів, творче й уміле застосування набутих знань. Зміст завдань сприяє розвитку гнучкості й широти мислення, які необхідні для успішного розв’язання як навчальних так і життєвих задач. Усі творчі завдання допомагають вчителеві виявити індивідуальні особливості учнів,  зробити навчання більш захоплюючим і цікавим, намітити перспективи подальшого розвитку творчого потенціалу кожної дитини. Це також спонукає учнів до участі у предметних олімпіадах та конкурсах.

 4 учня є переможцями і призерами 5  предметних олімпіад районного рівня:

- Чорна Владислава (11-А)- географія – ІІ місце,

- Чечель Анастасія  (11-А кл.) - правознавство – І місце,

-  Головій Нікіта (9-А) – математика – ІІ місце,

- Парамонов Юрій  (8-А) – історія– ІІІ місце, географія- ІІІ місце.

У ІІ обласному етапі Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України – взяли участь 6 учнів 8-11 класів, (Сухачова Г. - секція з української філології, Ізотова О. – секція іноземних мов, Кравець Н.- секція правознавство, Ісмагілов О.- секція математики, Чепіга О. – секція з психології та педагогіки, Стадник Є. – секція фізики). Учениця 11-А класу Чепіга Оксана посіла ІІІ місце на захисті робіт й отримала стипендію від МАН України.

Участь школи у математично-природничих конкурсах:

 

Конкурс

Сертифікат

Кількість призерів по навчальних роках

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

КОЛОСОК

золотий

4

13

13

7

0

6

45

47

срібний

7

9

31

45

31

38

34

33

простий

0

16

20

18

29

11

18

30

Всього

11

38

64

70

60

55

97

110

ЛЕВЕНЯ

відмінний

0

0

5

0

0

0

0

0

добрий

0

0

19

11

5

0

1

4

простий

0

8

15

21

1

0

4

3

Всього

0

8

39

33

6

0

5

7

КЕНГУРУ

відмінний

2

2

3

7

1

3

4

2

добрий

18

25

50

33

9

7

29

38

простий

26

24

69

74

93

107

41

65

Всього

46

51

122

114

103

117

79

105

ПАТРІОТ

Золотий

0

0

0

0

0

0

3

11

Срібний

0

1

1

1

0

4

7

8

Бронзовий

5

9

3

0

0

0

1

8

Простий

19

46

33

44

30

25

59

22

Всього

24

56

37

45

30

29

70

49

ГРИНВІЧ

Золотий

1

0

3

0

1

0

0

0

Срібний

2

0

1

0

0

1

0

0

Бронзовий

3

0

0

1

0

0

0

1

Простий

13

21

19

25

31

25

54

74

Всього

19

21

23

26

32

26

54

75

БЕБРАС

Золотий

0

0

3

0

0

0

0

0

Срібний

0

0

0

0

1

4

1

2

Бронзовий

0

0

0

0

0

0

0

0

Простий

0

0

0

0

1

2

8

31

Всього

0

0

3

0

2

6

9

33

СОНЯШНИК

І ступінь

0

1

6

4

2

4

20

6

ІІ ступінь

0

1

2

4

1

3

0

7

ІІІ ступінь

0

4

5

7

17

6

10

11

Простий

0

23

21

32

22

27

39

48

Всього

0

29

34

47

42

40

69

72

ГЕЛІАНТУС

І ступінь

0

0

3

0

0

3

0

0

ІІ ступінь

0

0

0

0

0

0

4

0

ІІІ ступінь

0

0

2

0

0

0

6

3

Простий

0

0

13

0

0

67

35

35

Всього

0

0

18

0

0

70

45

38

ТУРІНТЕЛ

І ступень

0

0

0

0

1

0

0

0

ІІ ступень

0

0

0

0

0

0

0

0

ІІІ ступень

0

0

0

0

0

0

0

0

Простий

0

0

0

0

2

0

0

0

Всього

0

0

0

0

3

0

0

0

 Але в навчальній роботі є напрямки, яким треба у наступному році приділити підвищену увагу, а саме:

 • покращити роботу з підготовки учнів до участі у відбіркових турах предметних олімпіад;
 • всім вчителям-предметникам треба активізувати роботу з дітьми, які мають високий рівень знань з метою розвитку їх інтелектуальних можливостей;
 • необхідно оновити матеріально-технічну базу навчальних кабінетів;
 • активізувати роботу  учнів школи  у Малій академії наук;
 • залучати активніше до участі у педагогічних конкурсах  вчителів школи та друкування їх статей у періодичних фахових журналах.

7. Науково-методична робота

   Згідно з наказом МОН України №731 від 30.06.2016 та наказу школи №16/1 від 30.06.2016 року Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 29» отримала статус експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня і почала роботу над ІІ етапом науково-дослідницької роботи на тему «Система духовно-морального становлення підростаючої особистості в процесі реалізації Концепції національно-патріотичного виховання». Адміністрація школи успішно звітувала про результати роботи за І етап експериментальної роботи у вересні 2017 року в Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» у м. Києві. Завдання, які були передбачені програмою експериментальної роботи на ІІ етап:

 • створення та апробація прогностичної моделі становлення цілісної, духовної, морально-етичної особистості, світогляд якої формується на основі реалізації Концепції національно-патріотичного виховання;
 • розробка програми наукової, науково-практичної підготовки педагогічного колективу за обраною темою;
 • визначення критеріїв та показників рівня вихованості, сформованості духовно-моральних якостей учнів та їх національної культури;
 • проведення моніторингу серед учнів для визначення рівня сформованості потенціалу духовно-моральних якостей особистості та національної свідомості;
 • дослідження моніторингу батьківської думки щодо питань духовно-морального становлення підростаючої особистості;
 • розробка і затвердження програм спільної діяльності суб'єктів дослідно-експериментальної роботи;
 • планування інноваційної діяльності в умовах сучасного освітнього простору в даному напрямі;
 • створення авторських програм факультативів, курсів, гуртків

було виконано завдяки внесенню змін у виховну роботу з колективом учнів, батьків, вчителів, переходу на нові форми проведення годин спілкування, виховних заходів, проведення батьківських зборів тощо.

           15-17 березня 2018 року   школа брала участь у дев’ятій міжнародній виставці у м. Києві «Сучасні заклади освіти - 2018».

          14.12.2017 року троє представників школи взяли участь  у  ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Філософія, теологія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку» у м. Дніпрі на базі ДОІППО, за підсумками конференції було видано збірник статей, до якого увійшли статті заступника директора з НВР Перепелюк І.В. «Розробка ефективної моделі учнівсько-вчительсько-батьківської взаємодії, спрямованої на духовно-моральне зростання особистості», психолога школи Скиби А.Ю. «Подолання гендерних стереотипів як передумова успішної гендерної соціалізації підлітка», вчителя початкових класів Амельчевої Н.Д. «Здоров’язберігаючі освітні технології в системі випереджаючої освіти в КЗО «СЗШ №29».

       З метою підвищення інтелектуальної активності учнів щодо оволодіння сучасними знаннями проведено певна робота, а саме:

-  організовано психолого-педагогічний супровід дітей з яскраво вираженими здібностями до окремих предметів та видів діяльності;

-  залучено обдарованих дітей до науково-дослідницької, пошукової роботи, участі у конкурсах, проектах, олімпіадах, турнірах різних рівнів, інтелектуальних змаганнях, роботі  МАН  ( 10 учнів є слухачами різних відділень МАН).

        Продовжують свою роботу шкільні методичні об׳єднання  вчителів початкової школи, суспільно-гуманітарних та природничо-математичних дисциплін, класних керівників.

На засіданнях кафедр розглядались актуальні питання навчання та виховання учнів. Були складені діагностичні, методичні карти вчителів, що дало можливість ефективно спланувати індивідуальну роботу вчителів, спрямовану на вдосконалення їх фахового рівня.

        Треба відмітити  позитивну роботу психолога Скиби А.Ю. з підвищення свого методичного рівня та вдосконалення навчально-виховного процесу в цілому; роботу вчителів Удовиченко В.Г., Ніканішиної Л.В., Калашник О.М., Кошак М.В., Зубенко І.В., Руденок О.Р. щодо ведення наукової роботи в закладі. Однак вчителям-предметникам необхідно продовжити роботу над підвищенням свого професійного рівня, використовувати комп’ютерну підтримку викладання дисциплін, систематизувати свої творчі роботи для друку у періодичних фахових виданнях та продовжити роботу над науково-методичною темою області «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

 8.Робота психологічної служби

У 2017-2018 навчальному році в школі проводилась робота за різними напрямками психологічної підтримки навчально-виховного процесу:  моніторингова, консультативна, профілактична, просвітницька та розвивальна діяльність

 Було проведено ряд діагностичних заходів: визначення рівня  і змісту адаптації серед учнів 1-х і 5-х класів, діагностика психологічної готовності учнів 4-х класів до навчання у середній школі, дослідження структури навчальної мотивації учнів, групова та індивідуальна діагностика особливостей характеру та темпераменту учнів, профдіагностика учнів ( 9-11 класи та індивідуальна за запитом ). На виконання завдань II етапу експерименту серед учнів проводились соціально-психологічні дослідження з метою вивчення ціннісно-мотиваційної сфери та життєвих планів (зокрема старшокласників); вивчення думки учнів про агресію, жорстокість та злочинність; дослідження уявлень дітей про сім’ю.

Проведено анкетування серед батьків «Батьківські збори очима батьків». Серед вчителів було проведено анкетування з метою виявлення труднощів у роботі класного керівника та дослідження за методикою стресостійкості Мадді з метою оцінки рівня протистояння стресовим ситуаціям.

Упродовж  навчального року в усіх класах проводились години психолога, під час яких здійснювалась профілактична та просвітницька робота, розвиток пізнавальних, творчих здібностей, формування комунікативних умінь. Також проводилась індивідуальна діагностична робота з учнями, що потребують уваги та з окремими учнями за запитом батьків та вчителів.

Згідно плану пройшли заходи, спрямовані на профілактику суїцидальних явищ, формування толерантності, запобігання торгівлі людьми та насиллю, ґендерне виховання, формування навичок здорового способу життя, профілактика агресивної та жорстокої поведінки в учнівському колективі. Зокрема, були проведені такі заняття: лекція з елементами бесіди «Торгівля людьми: проблема ХХІ століття?» (9-11 кл.), година психолога «Стоп булінг!»,  «Правила і закони в твоєму житті» (5-7 кл.), «Бути вілповідальним» (10кл.), «Профілактика вживання тютюну та алкоголю» (9 кл.), «Життя прекрасне» (6 кл.), заняття з елементами тренінгу «Ґендер – це цікаво!» (7-8 кл.), «Попередження насильства. Як себе захистити» (6-7кл.), «Поведінка у конфлікті», «Толерантність: шлях до порозуміння» (8 кл.),  «Долаємо стрес і хвилювання» (9,11 кл.), урок-бесіда «Негативні соціальні явища та їх подолання» (7-8 кл.), «Твоє життя в твоїх руках» (10 кл.).

Традиційними у школі стали Тиждень толерантності, Тиждень психології, День психологічного здоров'я.

У закладі здійснюється профілактична робота з попередження соціально небезпечних хвороб, зокрема, ВІЛ/СНІД. Для учнів 9-11 класів проводилась інтерактивна гра «Маршрут Безпеки».

Також здійснювалась  просвітницька та консультаційна робота з педагогічним колективом (виступи на педагогічних радах, ознайомлення з результатами діагностики, індивідуальні консультування). Особлива увага приділялась темі профілактики суїцидальних явищ серед учнів та профілактиці емоційного вигорання педагогів: доповідь на педагогічній раді «Формування духовно-моральних якостей, патріотичної свідомості школярів в контексті викликів сучасності», «Життєстійкість як один із ресурсів особистості»,  виступи на методичних об’єднаннях вчителів  «Гіперактивна дитина в школі», «Виявлення та попередження насильства в родині»,  «Насильство в родині: вберегти і допомогти»,  «Права та обов’язки дітей як частина соціалізації», «Взаємодія школи та батьків як ефективна умова виховання дитини» , «Явище булінгу в учнівському середовищі», тренінги «У пошуках ресурсів» , «Методи гармонізації емоційного стану».

Просвітницька робота щодо актуальних питань проводилась і серед батьків: виступи на батьківських зборах «Особливості адаптації першокласників до навчання», «Безпечний інтернет», «Підлітковий суїцид. Як розпізнати та уникнути трагедії?», заняття-тренінг  для батьків «Покарання та заохочення у вихованні дитини».

 9. Організація виховної роботи в школі.

На виконання закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», Закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Концепції превентивного виховання дітей та молоді», «Концепції національно – патріотичного  виховання», Указу Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя», а також враховуючи «Методичні рекомендації з організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017-2018 н. р.», з метою посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в СЗШ № 29 протягом 2017-2018 н. р. виховна робота планувалась і здійснювалась за такими напрямками і проектами: громадянське виховання «Я – патріот і господар Землі», формування здорового способу життя «Здорова дитина – багата країна», превентивне і правове виховання «Я і закон», родинно-сімейне виховання «Я, родина, Україна». Другий рік колектив школи працює за експериментом «Система духовно-морального становлення підростаючої особистості в процесі реалізації Концепції національно-патріотичного виховання».

Традиційно новий навчальний рік було розпочато Святом першого  дзвоника «Перше вересня – День знань» та першим уроком «Україна – моя Батьківщина».

З нагоди відзначення  річниці нашого міста цікаво і яскраво відбулося свято «Моя гордість – Дніпропетровськ», пізнавальним був сторітелінг «Вулиці мого міста». Були проведені виховні години «Місто на Дніпрі», фото виставка  «Моє місто». Учні із задоволенням взяли участь  у грі – квесті «Мандрівка по рідному місту». Також взяли участь у міських заходах: фітнес марафоні «Дніпро – Фітнес – Штурм», фестивалі «Самара - Фест – Дніпро», святковій ході «І lоve ДНІПРО».

З  нагоди відзначення Дня вчителя в закладі пройшов День самоврядування, під час якого учні 10, 11 класів сумлінно і творчо виконували обов’язки вчителів - предметників та класоводів, також учні під керівництвом класного керівника 11-А класу Удовиченко В.Г. вшанували працівників педагогічної праці святковим концертом.

У жовтні, після закінчення ремонту  школи товариством міжнародного  співробітництва GIZ, відбулося свято «Оновлення школи», яке показало дітям результати і важливість уміння співпрацювати з різними організаціями і людьми на  різних рівнях. На святі був присутній консул Німеччини та ще багато гостей.

В цьому році нашій школі виповнилося 50 років. На святі було багато гостей: це і колишні випускники школи, і ветерани педагогічної праці, які нині перебувають на заслуженому відпочинку. і сьогоднішні учні школи та їх батьки. Велику святкову програму до ювілею підготували і сьогоднішні учні, і випускники школи. А справжнім сюрпризом для всіх стали відеоролики з привітаннями вчителів, випускників, які мешкають за кордоном.  

Цікаво пройшли  різноманітні заходи до новорічних і різдвяних свят.

Насиченою, змістовною і плідною була робота з національно-патріотичного виховання. В рамках Міжнародної акції «Шануймо Україну – 2017» в школі відбулася акція «Голуб миру», в якій взяли участь понад 200 учнів. З нагоди відзначення Міжнародного Дня миру пройшли виховні години «Ми за спокій і мир на землі».

З нагоди відзначення річниці визволення м. Дніпра, України від фашистських загарбників в закладі пройшов місячник героїко-патріотичного виховання, в ході якого були проведені уроки мужності «Тільки пам’ять не сивіє», акція «Ветеран живе поруч», мітинг та покладання квітів до меморіальної дошки героя Радянського Союзу Волохова О.М. Керівником гуртка «Стежинами нашої історії» Ніканішиною Л.В. організовано  зустрічі учнів з працівниками історичного музею.  Старшим науковим співробітником музею ім.Д. Яворницького Бондаренко Л.П. була проведена екскурсія «Партизанський рух на Дніпропетровщині», Старшим науковим співробітником Хоменко О.О. – екскурсія «Як солдату вижити на війні?»

Свято Покрова було відзначено виховними годинами «Професія захищати Батьківщину», спортивно-ігровими змаганнями «Нумо, козаки», в яких мірялися силою та вміннями учні 4-5 класів, спортивна гра «Козацькі забави» для учнів 8-9 класів, також змагання «Сильні, спритні, влучні!» за участю учнів 6-7 класів. Літературно – музична композиція до Дня захисника України була проведена педагогом організатором Турковою Г.І. Із задоволенням учні взяли участь в конкурсі веселих та кмітливих «Українські міфи, казки, легенди, загадки».

До дня рідної мови цікаво пройшов захід караоке «Віночок українських пісень» У конкурсі читців поезій про рідну мову «Самоцвіти рідної мови» взяли участь учні 5-9 класів.

До Дня Гідності і Свободи було проведено круглий стіл старшокласників «Україна починається з мене» за участю запрошеного гостя Демидов Я.А.- члена ГО «Національна дружина», засідання клубу «Дебати» «Ця палата викладатиме в школі дисципліни, спрямовані на виховання патріотизму», сторітелінг «Герої не вмирають. Український білорус» із запрошенням  доньки загиблого  героя АТО Туркова Ігоря Леонідовича Туркової Г.І. Учні школи взяли участь у засіданні міського круглого столу на тему: «Формування патріота у вимірі Революції Гідності та пріоритетів нової школи» та у покладанні  квітів до Алеї пам’яті – меморіалу вшанування героїв АТО та Революції Гідності.

До Дня Соборності України в школі пройшли виховні години «Соборна мати - Україна, одна на всіх, як оберіг», екскурсія «Звичаї та обряди українців» у музеї «Народознавства», вікторина «Україна – рідний край», перегляд фільмів «Соборна країна», єдиний урок «Час історичного вибору».

  Учні 5 класів із задоволенням взяли участь в історичному екскурсі «Історія Соборності», у грі – квесті «Відкрий для себе Україну» переможцями стали учні 6-А та 6-Б класів. Учні 3-А та 4-А класів склали ланцюжок з’єднання. Під час екскурсії в кімнаті народознавства учні із зацікавленістю слухали екскурсоводів, брали участь в обговоренні питань про народні обряди та звичаї. Учні 7-Б класу взяли участь у міському Турнір «Юні краєзнавці».

На честь вшанування пам’яті великого Кобзаря в школі пройшли Шевченківські дні: класні години «І слово Шевченка буде жити в віках», усний журнал «Кобзареве слово», колективний урок «Шевченкове слово в віках не старіє», конкурс читців «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття». Учениця 5-Б класу Максименко О. взяла  участь в міському конкурсі читців і отримала гран-пр).  Змістовно пройшли літературно – музична композиція «Я себе Українкою звала», усний журнал «Українська мова – твого життя основа».

До річниці Чорнобильської трагедії відбулися виховні заходи «Чорнобиль – зона відчуження», зустрічі з учасниками ліквідації аварії на ЧАЕС, урочистий захід “Чорнобиль не має минулого часу”. Учні школи відвідали учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, які мешкають у мікрорайоні школи. Цікаво пройшли зустрічі з чорнобильцями Суворовим В.В., Федорчуком І.М.,  Василенко Р.О.

З нагоди Дня Примирення та  Перемоги над нацизмом у Європі було організовано виховні години  «Ваш світлий подвиг незабутній», конкурс воєнної пісні серед учнів початкових класів «Пісня, обпалена війною», покладання квітів біля меморіальної дошки Волохову М.О. В огляді-конкурсі строю та пісні найкращими були учні 7-Б класу.

До дня слов’янської писемності  учні 10-11 класів взяли участь у літературних читаннях «Під знаком Кирила і Мефодія». Цікавим був літературний етюд «Творці слов'янської азбуки» для учнів 9 класу. Учні 7- Б класу підготували урок-презентацію «Рідна мова чиста, як сльоза».

В рамках місячника «За здоровий спосіб життя» відбулися  виховні години «Формула здорового способу життя», «Безпека дитини  в Інтернеті», засідання ради профілактики правопорушень та злочинів,  вікторина  «Наркотики і здоров’я». Працював кінозал «Правда про куріння». Учні із задоволенням взяли участь у проекті «Родинні традиції харчування» (8 кл), учні 8-9 класів активно взяли участь у вікторині  «Наркотики чи здоров’я.» На уроці – тренуванні «Правила пожежної безпеки у школі. Оповіщення про пожежу» учні 7 класів показали добрий результат дій при евакуації. Проведено анкетування «Що заважає вести здоровий спосіб життя?» серед старшокласників.

Згідно з завданнями II етапу експериментальної роботи школи було проведено батьківський всеобуч «Родина і школа на варті здоров’я дитини», психологом школи був проведений тренінг для вчителів «Розвиток еутимних здібностей» (профілактика емоційного вигорання), урок – тренінг «Профілактика «шкільних хвороб», тренінг «Самопізнання та формування самооцінки» (9 кл), «Профілактика вживання тютюну та алкоголю»,  «Хочеш бути здоровим - рухайся» (5 кл). З метою патріотичного виховання проводились зустрічі з представниками батальйону ГО «Айдар», де військові офіцери проводили навчання з учнями школи, розповідали як потрібно діяти в екстремальних  військових ситуаціях та навчали, як збирати і розбирати зброю. В рамках програми експериментальної роботи учні школи вперше взяли участь у військово-патріотичній грі "Прорив" ("Дніпровська звитяга"). Для виступу у цій грі шкільній команді була закуплена єдина камуфляжна форма. Також школа продовжила участь у Всеукраїнській військово-патріотичній грі "Джура".

З метою подальшої активізації профілактичної роботи з учнівською молоддю з питань здорового способу життя, зміцнення здоров’я через пропаганду здорового способу життя в школі працюють спортивні секції і проводяться спортивні змагання з волейболу, стрітболу, баскетболу.

У  міських змаганнях «Шкільні ігри Дніпра 2018» з баскетболу спортивна команда  дівчат нашої школи виборола  ІII місце, команда хлопців – ІV місце.

         З метою превентивного та правового виховання в школі відбулися акція «16 днів проти насильства», Всеукраїнський тиждень права, тиждень фінансової грамотності, місячник права, під час яких проведено години спілкування на теми «Не проміняй свободу на рабство»,  «Безпека дитини в Інтернеті», «Я і закон», «Як захистити себе від насильства у сім’ї», «Скажемо насильству: «Ні!», «Кібербулінг  як проблема порушень прав людини»,  «Толерантний я - толерантний світ», «Подорож у країну прав», «Правова абетка», пізнавальна програма «Обов’язки учнів», лекція психолога  для батьків «Суїцид. Як розпізнати та уникнути трагедії», семінар для батьків «Торгівля людьми: як уникнути пастки?». В закладі систематично проходять рейди «Діти вулиці», «Комп’ютер», «Урок», «Димок», «Діти на дорозі», «Шкільна форма». Заняття з елементами тренінгу «Попередження насильства: подолання стереотипів та формування правил безпечної поведінки»,  «Правила безпечного спілкування»,

акція «Червона стрічка».

Учні школи взяли участь у конкурсі творчих проектів за темою «Авторське право в Інтернеті: особливості порушення та проблеми захисту».

Цікаво пройшов конкурс на найкращий рецепт толерантності. Продовжена робота за програмою «Маршрут Безпеки»

Активною була участь дітей у районних конкурсах:  «Екотворчість»  (командне ІІІ місце), «Зоряне коло» в номінації «Хореографія» (Гурт «Промінь»), «Півгодинки на цікавинки», «О слово рідне, хто без тебе я?» (Максименко О., 7-Б кл.,  Чепіга К.,5-А кл  . - лауреати).

У  міських конкурсах «Новорічна композиція» (5-Б кл. Журавель О. - ІІ місце), «Зимова казка у моєму місті» (ІІ місце), «Місто майстрів» (5-Б кл. Журавель О.- диплом І ступеня), «Ми за тверезе життя!» (лауреати), «О, слово рідне, хто без тебе я?» (11-А кл  Алексєєва С.- І місце),  «Ода юним олімпійцям» (11-А клас Чорна В.- І місце), «Торкнутись серцем до природи» (11-А кл. Чепіга О.- І місце), «Формула успіху (ІІІ командне місце), «Півгодинки на цікавинки» (команда - лауреати). Також учні школи взяли участь у конкурсі дослідницьких робіт «Звалища та довкілля», конкурсі-фестивалі української пісні «Різдвяні дзвіночки»( 5-А клас- ІІ місце), в конкурсі арт-інсталяції «Людина і вторинна сировина» (11-А клас Хасан М., Ряба А.- лауреати). У літературному вечорі «Герої живуть у віках»   (11кл. Чорна В., 8-Б кл Гавриш К., 7-Б кл. Максименко О. -дипломанти). У міському конкурсі «Країна чарівних книжок» учні школи стали переможцями. Команда лідерів самоврядування взяла участь у міському конкурсі «Максима» (лауреат), а також нагороджена за активну участь в волонтерських заходах.

Учасники театрального гуртка в міському конкурс «Театральні обрії» стали лауреатами, в обласному конкурсі «Театральна мозаїка» посіли ІІ місце, у Міжнародному фестивалі "Львів-golden Star" І місце у трьох номінаціях, ІІ місце у 2 номінаціях та ІІІ місце в1 номінації. У міжнародному конкурсі «Перші проліски»-  І місце.

Учні 7-Б класу Прокофій М., Чепіга М. взяли участь у обласному конкурсі  «Екологічні проблеми та шляхи їх вирішення». Учень 7-Б класу Хекало В. в обласному конкурсі фотоаматорів «Моя Україна» посів І місце.

З метою формування активної громадянської позиції, доброти, милосердя,  національної гідності і свідомості, в школі відбулися благодійні акції на підтримку бійців АТО, дітей з дитячих будинків: «Доброта твого серця», «Поділися іграшкою своєю», «Діти – дітям», «Макулатуринг». Був проведений ярмарок в рамках акції «Ангел дитинства», виручені кошти з якого були витрачені на підтримку онкохворих дітей.  До свята Масляна учні та батьки школи пригощали млинцями, варениками, пирогами з чаєм та іншими смаколиками, виготовленими власноруч, військовослужбовців, які перебували на лікуванні та реабілітації у 6-й міській лікарні. Хворим та працівникам лікарні сподобався і учнівський концерт.

Також проведено екологічні акції «Годівничка», «Птахи нашого міста» та ін.

Стало доброю традицією 2 рази на рік (восени та у День Довкілля) проводити акцію «Школа - наш спільний дім»: працювати разом адміністрації, вчителям, батькам і дітям, робити школу кращою. Тож у ці дні бажаючі відкладають усі свої справи і долучаються до колективної роботи: прибирають подвір’я школи, підсаджують дерева та кущі, білять, копають, фарбують. Подібні заходи об’єднують  усіх навколо однієї мети – піклування про свою рідну школу та довкілля, формують громадянську відповідальність, вчать дітей і нагадують батькам про радість колективної роботи.

 

10.   Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які навчаються в школі, проводиться згідно з чинним законодавством. Діти  отримують безкоштовне харчування, користуються безкоштовно міським транспортом. На День Святого Миколая отримали подарунки. Також  відвідують безкоштовно різноманітні розважальні заходи.

 

Категорія

Усього

Діти-сироти:

4

Діти,  позбавлені батьківського піклування

4

Діти з багатодітних сімей: сімей

28

Дітей

49

Діти з малозабезпечених сімей, сімей

6

Дітей

6

Діти-інваліди

5

Діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи

3

Діти працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків (у т.ч. під час участі в АТО)

0

Діти  з сімей, які  виїхали з території Автономної Республіки Крим, м. Севастополь, Донецької та   Луганської областей

16

Діти учасників АТО (без загиблих)

11

Постійно працює рада профілактики, проводяться рейди «Урок», «Діти вулиці», «Комп’ютер», «Димок», зустрічі з працівниками управління – служби у справах дітей, з ведучими спеціалістами центру сім’ї та молоді.

На контролі в школі на ВШО стоять 5 учнів і сім’ї, які потребують особливої педагогічної уваги, 5 учнів – схильних до тютюнопаління, 4 учня - СЖО. Усі випадки невиконання правил поведінки учнями в полі зору учителів, батьківської громади, парламенту школи, ради профілактики.

В школі працює рада швидкого реагування. Проведено 44 засідань, на яких  заслухані питання про поведінку учнів, відвідування уроків, батьки попереджені про необхідність постійного контролю за дітьми, відповідальність  за виховання

            З метою запобігання уходів з дому у навчальному закладі ведеться службова тека „SOS”, в якій зібрані  дані про учнів, коло їх спілкування (адреси, телефони), що у разі необхідності повинно прискорити розшук дитини.

            Скоєних злочинів та правопорушень  нашими дітьми не зафіксовано.

 

Рік

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Правопорушення

1

0

4

0

0

0

0

0

0

Злочини

0

0

0

2

0

0

0

0

0

 

11.  Профорієнтаційна робота

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи — підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору профе­сії. Профорієнтаційна робота в закладі проводиться під час навчально-виховного процесу, на уроках трудового навчання; розширюють   знання про професії екскурсії на виробни­цтво, позакласні виховні заходи. Це допоможе випускникам правильно обрати професію свого майбутнього життя, врахувати не тільки бажання учня, але й вимоги до професії. З цією метою, починаючи з 5-го класу проводиться анкетування учнів профорієнтаційної спрямованості. Для учнів 9-х класів проводяться анкетування з метою виявлення нахилів до тієї чи іншої професійної галузі, зустрічі з ведучими спеціалістами районного центру зайнятості, соціальної служби для дітей, сім’ї та молоді.

Значна увага приділяється співпраці школи з ВНЗ, технікумами, училищами. Проводяться бесіди, зустрічі. Учні школи відвідують «Дні відкритих дверей» у навчальних закладах міста. Випускники школи ознайомилися з питаннями профорієнтації у ПТУ №2, ПТУ №5, ВТУ-17, ДЦПТО, комп’ютерної академії «ШАГ», відвідали політехнічний коледж, зварювальний технікум, ДЦПОТ, машинобудівний коледж. Проведено заняття про перспективи роботи в Державному підприємстві «Конструкторське бюро Південне», з представниками центру  польської культури.

Психологом та соціальним педагогом школи серед учнів 9-х класів проведено дослідження та анкетування з метою виявлення професійних інтересів та схильностей учнів.

Попереднє працевлаштування випускників 9,11 класів

Класи

Всього

учнів

10 кл.

СШ № 29

10 кл.

інші школи

ПТУ

Технікум

 

ВНЗ

 

Армія

Не влаштовані

9-А

32

18

0

1

13

0

0

0

11-А

28

0

0

0

2

25

1

0

Всього:

60

23

0

1

10

25

1

0

 

 

12.    Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі

Виховання учня в школі та сім'ї ‒ щоденний багатогранний безперервний процес. Тому педагогічний колектив працює  у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних із професійним світом, захопленнями своїх дітей, родинними святами.

Класні керівники тісно співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої висновки вони заносять до щоденника психолого - педагогічних спостережень.

Однією з традиційних форм роботи з батьками в школі є батьківській всеобуч. Тематика лекцій підбирається з урахуванням вікових особливостей дітей запрошених батьків. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, шкільний психолог, запрошуються працівники всіх служб, центру зайнятості, районного відділу юстиції. 

В цьому році з батьками було проведено заняття-тренінг «Покарання та заохочення».  На занятті були запрошені спеціалісти ЦСССДМ. Батьки із зацікавленістю брали участь у тренінгу.

Також проведена групова консультація для батьків «Роль родини в попередженні неуспішності». Цікаво пройшла родинна гра «Тато, мамо, я – дружня сім’я».

 

13. Фінансово-господарська діяльність

 

У 2017-2018 навчальному році з бюджету фінансувалася заробітна плата працівників закладу, оплата комунальних послуг (тепло-, водо-, електропостачання, вивіз побутових відходів).

          Також за бюджетні кошти у 2018-2019 н.р. до школи надійшли миючі та дезінфікуючі засоби, а саме:

 • мило «Шик» - 10 штук;
 • дезінфікуючий засіб «Біопагдез КС» - 1л.,

та  медикаменти на суму 691.87 грн.

            Депутатом Верховної Ради України Безбахом Я.Я.  для школи було придбано та встановлено  мультимедійний комплекс на суму 74880 грн.

            Завдяки участі у проекті  GIZ «Розвиток соціальної інфраструктури у зв’язку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб», направленого на відновлення будівлі школи, зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази, школа отримала дренажну (мульдову) систему водовідведення.

 

          Щоденне утримання школи: підтримання санітарно-гігієнічного режиму, ведення діловодства, обслуговування оргтехніки, придбання господарчих та будівельних матеріалів, аварійні,  поточні ремонти, проведення  виховних заходів, участь у конкурсах, проектах, змаганнях  та ін. здійснювалося за рахунок благодійної допомоги батьків учнів.

Спасибі усім небайдужим до життя школи батькам!

          З 1 вересня  по 1 червня 2017 – 2018 н.р. прийнято та обліковано благодійної допомоги батьків учнів школи у вигляді матеріальних цінностей, будівельних матеріалів, а також оплату послуг і виконання робіт, а саме:

     I.Забезпечення навчально-виховного процесу:

 1. Придбання канцтоварів (папір офісний, зошити, файли тощо)           - 8 359,22 грн 
 2. Проведення урочистих заходів (оренда апаратури, кульки

 гелеві та надувні, сувенірна продукція, квіти, тощо)                           - 4 452.98 грн    

 1. Підписка видань: «Безпека Придніпров’я», «Шкільному психологу»,

«Нива знань», «Практика управління закладом освіти»,

«Оборонний вісник», «Заступнику директора», «Наше місто»            -2 076.25грн

 1.  Лист до Українського центру оцінювання знань                                -   17.00 грн
 2. Участь у наукових конференціях                                                         - 1 711,47 грн
 3. Форма для команди («піксельні» штани та футболки, шеврони)    - 3 204.00 грн                      

                                                                                 Всього по розділу I – 19 820,92 грн

      II. Забезпечення санітарно – гігієнічного режиму закладу:

 1. Придбання миючих та дезінфікуючих засобів                                   - 2 338,95 грн

2. Лабораторне дослідження питної води                                                   - 322.97 грн

                                                                                 Всього по розділу II – 2 661,92 грн   

      III. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази школи:

 1. Придбання господарських товарів (папір туал., ганчірки для

 підлоги та пилу, рушники паперові, рукавиці гумові, мішки

д/сміття, засоби для чищення труб, щітки д/підлоги  тощо)               -  9 876.81 грн                 

 1. Придбання будівельних матеріалів

(цвяхи, вапно, клей, дюбелі тощо)                                                         - 27 664,61 грн

 1. Придбання електрообладнання (зварюв. апарат,) електроламп

та заміна ламп (8м висота у спортзалі), монтаж кабелів тощо             - 9 514,50 грн 

 1. Ремонт, заправка та обслуговування оргтехніки                            -  2 400.00 грн
 2.  Адмін. сплата в ДСНС                                                                      -      58.00 грн
 3.  Аварійний ремонт труб теплопостачання                                     -   1 200.00 грн
 4.  Прочищення каналізаційних мереж дівочого туалету               -      400.00 грн
 5. Придбання пожежного рукава, ствола, технічна діагностика,

перезарядка вогнегасників, оновлення планів евакуації тощо )          -  1 427.00 грн

 1.  Транспортні витрати (доставка підручників,ліжок, госп.товарів)- 3 280.78 грн
 2. Жорсткий диск Seagate 2Tb                                                              -  2 480.00грн
 3. Монітор ASUS VS207DF                                                                  -  2 200.00грн
 4. Биндер buroMARK bM8 DUO (для прошивки документів)          -  680.00 грн
 5. Блок живлення, роз’єм живлення,  прийомо-передавач,

     пуско-наладочні роботи                                                                    - 1 035.00 грн

 1. Придбання жалюзі для актового залу                                              - 3 110.00 грн

                                                                        Всього по розділу  III  65 547,07 грн

Разом  за  звітний період  -- 87 953,54 грн.

    Облікована спонсорська допомога від небайдужих до життя школи громадян :

 • МФУ Canon MF732 Cdw -   12 439.00 грн;
 • Телевізор Mystery Elektronics MTV-3231 LW для 2-А класу  -- 4 334.00 грн;
 • Телевізор KIVI 32HK32G для 1-А класу  - 6 300.00 грн
 • Емаль алкідна матова «ЗЕБРА ПФ-116» з дод. колоранту 36 кг  -571.60 грн

Всього на суму - 25644 грн.

          З метою створення безпечних та нешкідливих умов проведення навчально-виховного процесу, безперебійної роботи усіх систем життєзабезпечення школи        під час підготовки навчального закладу до нового 2018-2019 н.р. також заплановано здійснити:

 • ревізію обладнання теплового вузла;
 • підготовку вузла вводу і елеваторних вузлів до роботи в осінньо-зимовий період;
 • вимірювання опору заземлюючого контуру;
 • діагностику  та перезарядку (за необхідності)  вогнегасників;
 • ревізію технологічного та холодильного обладнання харчоблоку;
 • поточний ремонт  їдальні;
 • поточний ремонт  шкільних меблів ;
 • косметичний ремонт усіх навчальних кабінетів;
 • косметичний ремонт спортивних залів;
 • косметичний ремонт коридорів навчального корпусу. 

     Адміністрація, педагогічний та технічний колектив школи щиро вдячний батькам за надання матеріальної, моральної, організаційної допомоги в утриманні навчального закладу та організації навчально-виховного процесу.

 

    ОДНАК, ЗАЛИШАЮТЬСЯ ПРОБЛЕМНИМИ ТАКІ ПИТАННЯ:

 • Здійснення ремонту шкільної системи каналізації та холодного водопостачання;
 • Наявність на території школи старих дерев, що потребують спилу або омолодження через загрозу здоров’ю учасників навчально-виховного процесу,  нанесення пошкоджень будівлі школи;
 • Встановлення ІТП (індивідуального теплового пункту);
 • Технічне забезпечення  впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес, подальше забезпечення інформатизації управлінського та навчального-виховного   процесу.
 • Конструювання  й аналіз уроку за інноваційними технологіями навчання та їх технічне забезпечення
 • Удосконалення роботи з обдарованими та здібними учнями.

         Сподіваюся на плідну  співпрацю з Вами - батьками, педагогами, депутатами різних  рівнів, громадськими організаціями та всіма небайдужими, яка допоможе знайти шляхи  вирішення цих проблем.

 

14. Управлінська діяльність

        Управління школою здійснюється згідно з нормативно-правовими документами з питань освіти, розпорядчими документами органів влади, річним планом роботи, планом внутрішкільного контролю, методичними рекомендаціями, нагальними вимогами сьогодення. Система планування, відпрацьована в школі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У школі в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Із підключенням до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість учителям і адміністрації оперативно й мобільно використовувати достовірну інформацію, вчасно знайомитися з новими документами і навіть їх проектами.

Контроль ‒ це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

          Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки тощо. Під час проведення внутрішньо-шкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів із використанням комп’ютера. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Ураховуючи сучасні реалії, стиль керівництва нашою школою є близьким до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Директор школи в роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому реалізується. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування.

Наявні результати і здобутки в  управлінні закладом – це не лише моя особиста заслуга, це кропітка, творча, наполеглива, самовіддана праця заступників директора, вчителів, кожного члена трудового колективу, батьків та громадськості. За це всім хочу висловити щиру вдячність.

Поряд із управлінськими успіхами є недоліки і проблеми. Про окремі з них я вже говорила, про більшість із них ви знаєте, адже моя робота і робота нашого закладу загалом є відкритою для всіх, ми не приховуємо і не замовчуємо їх, а з метою ліквідації ведемо відкритий діалог з усіма зацікавленими у якісній освіті та вихованні наших дітей.

 

 

Директор КЗО "СЗШ № 29"                                           Г.І.Пономаренко